Kurs walut

Różnice kursowe

Jeżeli wystawiamy fakturę w walucie, to przychód należy przeliczyć po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień przychodu (czyli dzień sprzedaży). Jeżeli otrzymamy fakturę zakupową w walucie, to koszt należy przeliczyć analogicznie: po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę…

Czytaj więcej

Deklaracja VAT

Rozliczanie podatku dochodowego i jego ewentualna korekta

Mam pytanie, gdyż moja księgowa, z którą zakończyłam niedawno współpracę nie ujęła w KPiR ewidencji nabycia faktury z listopada. W związku z tym, co powinnam zrobić? Pragnę zaznaczyć, że sama próbuję wszystko doprowadzić do porządku. pyta Pani Natalia Na początku odpowiedzi trzeba wyraźnie…

Czytaj więcej

Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych

Rozliczamy kilometrówkę za auto prywatne

Przedsiębiorca prowadzący działalność może wpisać swój samochód osobowy do ewidencji środków trwałych, lub potraktować samochód jako prywatny. Uznanie auta za prywatne nie wyklucza z możliwości wpisywania w koszty firmy wydatków z nim związanych. Wszystkie koszty używania tego samochodu będą mogły…

Czytaj więcej

Pomoc społeczna

Zwolnienie z VAT lub stawka obniżona za usługi w ramach działalności pomocy społecznej

Stowarzyszenie prowadzi na zlecenie powiatu Dom Pomocy Społecznej. Usługi zapewniające całodobową opiekę mieszkańcom DPS są zwolnione z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 22. Pytanie: czy w ramach podstawowej działalności należy traktować zwrot kosztów poniesionych za tzw.…

Czytaj więcej

Urlop wychowawczy

Inne rodzaje urlopu

Na zakończenie cyklu o urlopach warto wspomnieć o dwóch kwestiach: wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego oraz innych rodzajach urlopów. Wynagrodzenie za czas urlopu     Urlop wypoczynkowy dla pracownika jest zawsze urlopem płatnym. Kodeks Pracy wyraźnie nakazuje, aby pracownik otrzymał za…

Czytaj więcej

Małżeństwo

Środki trwałe a małżeństwo

5 zasad rozliczania środków trwałych o których należy wiedzieć, jeżeli jedno lub oboje małżonków prowadzi działalność gospodarczą. 1.    Jeżeli przedsiębiorca korzysta w działalności ze środka trwałego który jest składnikiem majątku wspólnego, a współmałżonek nie prowadzi działalności…

Czytaj więcej

Artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze i gastronomia kosztem?

Od lat utarło się, że artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne, zakupione przez przedsiębiorcę, zawsze mieszczą się w kategorii „reprezentacja”, co oznacza w konsekwencji brak możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Urzędy skarbowe i sądy administracyjne niezwykle…

Czytaj więcej

Zwolnienie z pracy

Urlop a wypowiedzenie?

Urlop na wypowiedzeniu Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak również bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka), będzie skutkować koniecznością przeliczenia przysługującego urlopu. Przykład. Pan Robert pracuje na pełny etat, na 2015 rok przysługuje mu 26…

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny – Czy niezbędny dla przedsiębiorcy?

Przesyłanie danych, raportów, załatwianie spraw przez internet jest czymś zupełnie naturalnym przy prowadzeniu współczesnego biznesu. Sprawdźmy, co przedsiębiorca faktycznie może przesłać elektronicznie, a co wymaga osobistej wizyty w urzędzie? Oraz czy elektroniczna wysyłka dokumentów wymaga…

Czytaj więcej

Deklaracje VAT

Czy można wrócić do zwolnienia z VAT?

Prowadzę działalność usługową. W 2013 roku kupiłem kasę fiskalną i zgłosiłem firmę do VAT. Obecnie firma nie przynosi już takich dochodów i chciałbym zrezygnować z rozliczania VAT. Czy jest to możliwe? Przypomnijmy, że podatnicy mają obowiązek rejestrować się do VAT w momencie, gdy ich roczne…

Czytaj więcej

Sprawdzanie faktur

Rozliczenie korekty bez potwierdzenia

Podatnicy przyzwyczaili się, że po wystawieniu faktury korygującej należy uzyskać od kontrahenta – nabywcy potwierdzenie odbioru tej faktury korygującej, najlepiej poprzez odesłanie podpisanej korekty. Oto 3 przypadki, w których podpis klienta na fakturze wcale nie jest potrzebny! Przypadek 1:…

Czytaj więcej

Fizjoterapeuta

Kasy fiskalne u fizjoterapeutów?

Czy fizjoterapeuci prowadzący własne gabinety także muszą posiadać kasy fiskalne? Jest obecnie dużo sprzecznych opinii i ciężko prawidłowo zinterpretować nowe przepisy”. pyta Pan Rafał Obowiązek stosowania kas fiskalnych wynika bezpośrednio z przepisu ustawy o podatku VAT, który stanowi, że…

Czytaj więcej