Korekta dokumentów

Potwierdzenie otrzymania korekty

Chciałbym uzyskać informację na temat możliwych sposobów potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej. Czy Klient może potwierdzić otrzymanie faktury korygującej drogą mailową, czy też konieczny jest własnoręczny podpis na wysłanej do Klienta wersji papierowej faktury? Odpowiedź: Z…

Czytaj więcej

Liczenie rachunków

Amortyzacja degresywna nie mnożona przez współczynnik

Przez kilka lat liczyłam amortyzację maszyn stosując metodę degresywną, ale kwoty odpisu nie mnożyłam przez współczynnik. Zatem odpisy są coraz niższe. Moja firma ma niskie przychody, więc nie zależy mi na wysokich kosztach. Jak może się na to zapatrywać Urząd Skarbowy? Jeżeli z ewidencji…

Czytaj więcej

L4

L4 w pracy na „umowę o pracę”, a dodatkowa działalność

Moje pytanie dotyczy zwolnienia lekarskiego L4. Zamierzam złożyć je w firmie, która zatrudnia mnie na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie prowadzę własną działalność gospodarczą i nie chciałbym zaprzestawać tej pracy w trakcie zwolnienia. Czy są jakieś przeciwwskazania prawne w tej sytuacji?…

Czytaj więcej

Pracownik budowlany

Odwrotne obciążenie za usługi budowlane w deklaracji VAT-K7

Zwracam się z prośbą o objaśnienie w jakich w rubrykach deklaracji VAT -K7 powinienem księgować dane z wystawionej przeze mnie "faktury VAT odwrotne obciążenie" za usługę budowlaną po stronie sprzedaży, a w jakich po stronie zakupu? Występuję jako podwykonawca, a FV wystawiam netto, bez obciążenie…

Czytaj więcej

Deklaracje VAT

VAT na dokumencie zakupu wewnątrzwspólnotowego

Prowadzę firmę sprowadzającą używane samochody do Polski. Skupuję auta za kwotę netto (zakupy wewnątrzwspólnotowe). Spotkałem się z przypadkiem, w którym kontrahent nie zgodził się na sprzedaż „netto” i ostatecznie dokonałem zakupu na kwotę brutto. Za tę transakcję otrzymałem fakturę, która spełnia…

Czytaj więcej

Kask ochronny

Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę

Prowadzę firmę budowlaną w Polsce. Otrzymałem ofertę na terenie Niemiec. Jakie warunki muszę spełnić, aby wszystko było legalnie? Podatek VAT O miejscu opodatkowania usług budowlanych przesądza art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Zgodnie z tym…

Czytaj więcej

Kurs walut

Obowiązek rozliczania różnic kursowych

Firma wystawia faktury dla kontrahenta zagranicznego i krajowego w EURO. Należność wpływa na konto walutowe. Firma prowadzi KPiR. Czy powinniśmy zaksięgować różnice kursowe? Czy powinniśmy przeliczać walutę na PLN po kursie z dnia otrzymania zapłaty? Odpowiedź W analizowanej sprawie bank nie…

Czytaj więcej

JPK

Czy trzeba pobrać UPO do wysłanego JPK?

UPO, to Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to urzędowy dokument, który dostajemy, gdy wysłaliśmy JPK za pośrednictwem internetu. W momencie, gdy JPK dotrze do urzędu – urząd wysyła nam właśnie UPO. Jest to potwierdzenie, że JPK jest już złożony w urzędzie i nie musimy już więcej nic robić. Każdy…

Czytaj więcej

Sprawdzanie faktur

Co wpisywać w pole NIP w fakturach dla osób fizycznych

Podatnik nie musi niczego wpisywać w polu NIP na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W szczególności nie musi wpisywać nr PESEL bądź NIP. Powyższe wynika z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej ustawy o VAT. Z…

Czytaj więcej

Przeglądanie dokumentów

Jakie dane kontrahenta wpisywać w dowodach wewnętrznych

Podstawowym dokumentem księgowym jest faktura. Nie mniej jednak w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. uwzględniono sytuacje, w których nie jest potrzebny zewnętrzny dokument zakupu. Minister Finansów podkreślił,…

Czytaj więcej

Gratisy

Księgowanie „gratisów”

Nasza firma dopiero się rozwija. W celu pozyskania nowych klientów chcemy przekazywać nasz towar w formie gratisu. Rzecz jest w tym, że chcemy dać potencjalnym klientom nasze towary za darmo (lub po symbolicznym groszu), które jednak wcześniej zakupiliśmy w "normalnej" cenie. Nie ma sprzedaży,…

Czytaj więcej

Amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa w spółce z o.o.

Czy amortyzację jednorazową można zastosować w Sp. z o.o.? Przychody nie zostały przekroczone (spółka dopiero powstała). Odpowiedź: Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych),…

Czytaj więcej