Ile amortyzacji w koszty

Na okres amortyzacji, a tym samym wysokość kosztu amortyzacji, w ogóle nie ma wpływu przewidywania czy decyzja przedsiębiorcy, jak długo środek trwały będzie używany na potrzeby firmowe. Przepisy ustawy podatkowej narzucają sztywne stawki amortyzacji, przypisując je do poszczególnych numerów z klasyfikacji KŚT. Zatem po przypisaniu numeru KŚT do naszego środka trwałego, kolejnym krokiem będzie odnalezienie właściwej stawki amortyzacji dla tego numeru w tabeli – załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Stawka w tabeli podana jest jako % wartości początkowej, który może być zaliczony rocznie do kosztów uzyskania w postaci odpisu amortyzacyjnego.

Przykład 1. Pan Zenon zakupił samochód ciężarowy, którego wartość początkową ustalił na 128.000 zł oraz maszyny do spawania, której wartość początkową ustalił na 6.900zł. Pan Zenon przypisał środkom trwałym odpowiednie numery z Klasyfikacji Środków Trwałych: 742 dla samochodu oraz 484 dla spawarki. Następnie odszukał w tabeli – załączniku do ustawy właściwe dla tych środków trwałych stawki amortyzacji: 20% dla samochodu oraz 18% dla spawarki. Samochód został wpisany do ewidencji w listopadzie 2014 roku, a spawarka w grudniu 2014 roku. Oznacza to, że pan Zenon, użytkując środki trwałe, będzie mógł zaliczyć do kosztów w kolejnych latach:

 

Rok kosztówAmortyzacja samochoduAmortyzacja spawarki
20142 133,33 zł-
201525 600,00 zł1 242,00 zł
201625 600,00 zł1 242,00 zł
201725 600,00 zł1 242,00 zł
201825 600,00 zł1 242,00 zł
201923 466,67 zł1 242,00 zł
2020690,00 zł

 

Ponieważ wysokość odpisu amortyzacyjnego w kolejnych latach jest stała, ta metoda amortyzacji nazywana jest liniową. Przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy, najczęściej amortyzują środki trwałe właśnie według metody liniowej.

A może „przyspieszyć” koszty amortyzacji?

Przedsiębiorcom nierzadko zależy na tym, aby zakup środka trwałego jak najszybciej wpisać w koszty. Jednym ze sposobów na przyspieszenie amortyzacji jest zastosowanie metody amortyzacji, nazywanej degresywno – liniową lub w skrócie: degresywną. Na czym polega to „przyspieszenie”?

Po przypisaniu odpowiedniej stawki amortyzacji z ustawowej tabeli,  należy tą stawkę pomnożyć przez współczynnik, maksymalnie x2. Oznacza to, że koszt z tytułu amortyzacji w pierwszym roku tej amortyzacji będzie dwukrotnie większy, niż przy zastosowaniu metody liniowej.

W kolejnych latach odpis amortyzacyjny nadal jest obliczany przy zastosowaniu odpowiedniej stawki amortyzacji pomnożonej przez współczynnik, lecz nie od wartości początkowej – jak przy zastosowaniu metody liniowej, a od wartości księgowej na koniec poprzedniego roku, czyli od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Odpisy te z roku na rok będą coraz mniejsze, aż do momentu, kiedy ustalony tą metodą odpis byłby mniejszy, niż obliczony przy zastosowaniu metody liniowej. W tym właśnie roku należy przejść na metodę liniową.

Przykład 2. Zastosowanie amortyzacji degresywno-liniowej dla środków trwałych w firmie pana Zenona.

 

Rok kosztówAmortyzacja samochoduAmortyzacja spawarki
20144 266,67 zł-
201549 493,33 zł2 484,00 zł
201629 696,00 zł1 589,76 zł
201725 600,00 zł1 242,00 zł
201818 944,00 zł1 242,00 zł
2019342,24 zł
2020

 

Uwaga!
Raz wybranej metody amortyzacji, ustalonej przed rozpoczęciem odpisywania w koszty, nie można później w ogóle zmieniać!

W kolejnych odcinkach opiszemy inne sposoby na przyspieszanie amortyzacji.