W pierwszym odcinku cyklu „koszty działalności we własnym mieszkaniu” opisaliśmy zasady rozliczania wydatków na czynsz za mieszkanie (dom) przedsiębiorcy. W tym przedstawimy, jak „wrzucać w koszty” inne wydatki związane z mieszkaniem (domem) przedsiębiorcy do księgi podatkowej.
Przypomnijmy zasadę dotyczącą czynszu za wynajem: jeżeli przedsiębiorca używa mieszkania (domu) zarówno na potrzeby prywatne, jak i na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, wtedy część wydatków na czynsz może ująć jako koszty działalności w księdze podatkowej, po zastosowaniu proporcji:

Powierzchnia mieszkania, domu zajęta na prowadzenie działalności / Cała powierzchnia mieszkania, domu

Tą proporcję, opierającą się na wyliczaniu części mieszkania (domu) zajętej na prowadzenie działalności, można też zastosować do innych wydatków związanych z mieszkaniem, takich jak:

  • opłaty administracyjne czy inne ryczałtowe,
  • media zużywane w mieszkaniu takie jak energia elektryczna czy ogrzewanie,
  • podatek od nieruchomości.

Nie należy jednak być zbyt pochopnym w zaliczaniu do kosztów absolutnie wszystkich wydatków, związanych z mieszkaniem tylko dlatego, że pod tym adresem zarejestrowana jest działalność. Dany wydatek powinien być rzeczywiście poniesiony w związku z prowadzoną działalnością.

Przykład1.
Pani Maria, która prowadzi działalność doradczą i w jednym z pomieszczeń domu urządziła swoje biuro, zalicza do kosztów 21% kwoty czynszu za dom oraz analogicznie 21% kwoty rachunków za prąd. Pani Maria nie zalicza natomiast do kosztów działalności wydatków związanych z mieszkaniem takich jak: rachunki za wodę czy za gaz do kuchni, ponieważ wydatki te są ponoszone już tylko na cele osobiste.

Przykład 2.
Ta sama Pani Maria zatrudniła w czerwcu dwóch pracowników. Ponieważ jako pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do wody pitnej i do infrastruktury sanitarnej, od czerwca również część wydatków na wodę i gaz będzie mogła zaliczać do kosztów działalności.

 

Dla porządku należy wspomnieć, że przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnej nieruchomości mają możliwość zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych bez konieczności dokonywania wyceny (wartości początkowej) środka trwałego, nie jest to jednak atrakcyjne finansowo rozwiązanie: amortyzacja wynosi 1,5% rocznie od wartości: 988zł * każdy metr2 powierzchni użytkowej nieruchomości.