Oprócz wydatków na czynsz, opłaty administracyjne czy media, przedsiębiorcy mają prawo zaliczyć w koszty działalności również inne wydatki związane z mieszkaniem. Za każdym razem jednak oczywiście pod warunkiem, że dany wydatek został naprawdę poniesiony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien być w stanie wykazać, że dany wydatek służy działalności firmy, a nie celom osobistym – czego fiskus niejednokrotnie jest skłonny się dopatrywać.

Jakie zatem wydatki można – oprócz wcześniej wymienionych – wpisać do księgi podatkowej?

  • komputer czy podobne sprzęty – niezbędne do prowadzenia działalności
  • koszty remontu, poniesione na dostosowanie części mieszkania (domu) na prowadzenie działalności (np. na gabinet, w którym przedsiębiorca pracuje czy przyjmuje klientów)
  • okablowanie, oświetlenie itp. wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności
  • biurko, regały czy inne meble –potrzebne do prowadzenia działalności (UWAGA: niektóre z tych wydatków, ze względu na ich wartość, nie będzie można zaliczyć od razu w koszty, lecz trzeba będzie zakwalifikować jako środki trwałe i odpisywać w koszty w postaci amortyzacji)
  • rachunki za internet, abonament telefoniczny – o ile internet czy telefon są w prowadzonej działalności wykorzystywane
  • rachunki za telefon (UWAGA: jeżeli przedsiębiorca używa jednego telefonu zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, powinien z rachunku wyodrębniać opłaty za rozmowy „firmowe” i tylko te zaliczać do kosztów)
  • wydatki ponoszone w celu zapewnienia pracownikom warunków pracy (odpowiednio do przepisów kodeksu pracy i zasad bhp), o ile pracują w mieszkaniu (domu) przedsiębiorcy