Poradnik Przedsiębiorcy

Mały biznes? ZUS? US? Rozliczenia? Pracownicy? Doradzamy w 100 % merytorycznie. Sprawdź jakie są obowiązujące przepisy w zakresie prowadzenia działalności!

Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Wątpliwości w zakresie księgowości? Niejasności dotyczące kadr i płac? Nasi eksperci czekają.

Najnowsze wpisy


Zeznania podatkowe

PIT 2015: Liniowy czy według skali?

Każdy przedsiębiorca, rozliczający dochody na zasadach ogólnych (inaczej niż opłacając podatek zryczałtowany), ma prawo wyboru: czy dochody opodatkować podatkiem liniowym, czy według skali podatkowej? A ponieważ wyboru tego należy dokonać do 20 stycznia, oto krótki poradnik. Ile podatku? W…

Czytaj więcej


Urlop wakacyjny

Terminy związane z udzielaniem urlopu

W poprzednich odcinkach pisaliśmy o regułach, związanych z prawidłowym ustalaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi. Nadszedł czas na poznanie wszystkich zasad i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, związanych z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego! Kiedy pracownik…

Czytaj więcej


Amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa

Jak to działa? Zastosowanie amortyzacji jednorazowej nie oznacza, że zakup środka trwałego wpisujemy bezpośrednio w koszty. Środek trwały powinien być wpisany do ewidencji środków trwałych, a w polach na rozpisanie odpisów amortyzacyjnych pojawi się tylko jeden zapis. Cała wartość początkowa…

Czytaj więcej


Badanie wzroku

Rozliczenie okularów dla pracownika

Pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych  mają obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym poprzez zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, takim środkiem ochrony…

Czytaj więcej


Likwidacja Środka Trwałego

Przyspieszanie amortyzacji stawką indywidualną

Dla których środków trwałych? Indywidualnych stawek amortyzacji nie można zastosować do nowych środków trwałych, a jedynie dla tych, które były kupowane jako używane. W przypadku maszyn, urządzeń, środków transportu (czyli środków trwałych zaliczanych do grupy 3 – 8 KŚT) należy udokumentować, że…

Czytaj więcej


Zmiana wymiaru etatu a urlop

Zmiana wymiaru etatu a urlop

Jakich przeliczeń należy dokonać, jeżeli pracownik w trakcie roku ma zmieniany wymiar czasu pracy: z całego na część etatu lub odwrotnie? Przykład 1. Pani Emilia legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy, jest zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, na ½ etatu. Do 1 sierpnia 2014r. nie…

Czytaj więcej


Spis z natury

Spis z natury – jak wpływa na podatek?

Pan Zbigniew prowadzi zakład produkcyjno-handlowy. Przez cały rok 2014, wpisał do księgi podatkowej: 2.000 zł – kwotę spisu z natury na dzień 1. stycznia 2014., 200.000 zł przychodów (wszystkie rodzaje przychodów), 150.000 zł kosztów (wszystkie rodzaje kosztów). 31 grudnia 2014 roku Pan Zbigniew…

Czytaj więcej


Spis z natury

Wszystko o spisie z natury

Przedsiębiorca „na książce” ma obowiązek  sporządzić spis z natury na koniec roku, czyli na dzień 31 grudnia, po zakończeniu wszystkich transakcji tego dnia. Ten spis z natury jest jednocześnie spisem z natury na dzień 1 stycznia kolejnego roku. Niektóre firmy robią inwentaryzację np. na koniec…

Czytaj więcej


Liczenie na kalkulatorze

Zaokrąglenia w urlopach

Wymiar roczny urlopu należy rozliczać proporcjonalnie, w zależności od: ilości miesięcy w ciągu roku, na które przypada zatrudnienie, części etatu. Stąd w Kodeksie Pracy znalazły się zapisy dotyczące sposobu obliczania, a dokładniej: zasad zaokrąglania wyliczeń urlopowych. Zaokrąglanie……

Czytaj więcej


Kalkulator

Przyspieszanie amortyzacji współczynnikiem

Jeżeli przedsiębiorca wybrał dla środka trwałego podstawową, liniową metodę amortyzacji, nadal ma możliwość dla niektórych środków trwałych zastosować skrócenie okresu tej amortyzacji. Powiększanie odpisów amortyzacyjnych za pomocą współczynnika polega na tym, że roczną stawkę z Wykazu stawek…

Czytaj więcej


Wigilia firmowa

Wigilia firmowa – czy to przychód dla pracownika?

Pod koniec roku wielu pracodawców organizuje dla pracowników spotkania opłatkowe, lub większe imprezy zwane „wigilią firmową”. Czasami w takich spotkaniach uczestniczą również kontrahenci. Jak poprawnie rozliczyć wydatki na organizację takiego spotkania biorąc pod uwagę, że fiskus zwykle upatruje…

Czytaj więcej


Amortyzacja liniowa

Amortyzacja liniowa czy degresywno-liniowa?

Ile amortyzacji w koszty Na okres amortyzacji, a tym samym wysokość kosztu amortyzacji, w ogóle nie ma wpływu przewidywania czy decyzja przedsiębiorcy, jak długo środek trwały będzie używany na potrzeby firmowe. Przepisy ustawy podatkowej narzucają sztywne stawki amortyzacji, przypisując je do…

Czytaj więcej