Poradnik Przedsiębiorcy

Mały biznes? ZUS? US? Rozliczenia? Pracownicy? Doradzamy w 100 % merytorycznie. Sprawdź jakie są obowiązujące przepisy w zakresie prowadzenia działalności!

Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Wątpliwości w zakresie księgowości? Niejasności dotyczące kadr i płac? Nasi eksperci czekają.

Najnowsze wpisy


Kalkulator

Przyspieszanie amortyzacji współczynnikiem

Jeżeli przedsiębiorca wybrał dla środka trwałego podstawową, liniową metodę amortyzacji, nadal ma możliwość dla niektórych środków trwałych zastosować skrócenie okresu tej amortyzacji. Powiększanie odpisów amortyzacyjnych za pomocą współczynnika polega na tym, że roczną stawkę z Wykazu stawek…

Czytaj więcej


Wigilia firmowa

Wigilia firmowa – czy to przychód dla pracownika?

Pod koniec roku wielu pracodawców organizuje dla pracowników spotkania opłatkowe, lub większe imprezy zwane „wigilią firmową”. Czasami w takich spotkaniach uczestniczą również kontrahenci. Jak poprawnie rozliczyć wydatki na organizację takiego spotkania biorąc pod uwagę, że fiskus zwykle upatruje…

Czytaj więcej


Amortyzacja liniowa

Amortyzacja liniowa czy degresywno-liniowa?

Ile amortyzacji w koszty Na okres amortyzacji, a tym samym wysokość kosztu amortyzacji, w ogóle nie ma wpływu przewidywania czy decyzja przedsiębiorcy, jak długo środek trwały będzie używany na potrzeby firmowe. Przepisy ustawy podatkowej narzucają sztywne stawki amortyzacji, przypisując je do…

Czytaj więcej


Urlop

Urlop uzupełniający

Urlop uzupełniający występuje w sytuacji, gdy pracownik, któremu przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze rocznym 20 dni, nabywa prawo do wyższego, 26-dniowego wymiaru. Uzupełnienie przysługującego urlopu wypoczynkowego odbywa się bardzo prosto: należy dodać 6 dni do przysługującego…

Czytaj więcej


Wydatki świąteczne

Wydatki świąteczne przedsiębiorcy

W telewizji świąteczne reklamy, w sklepach świąteczne wystawy… Boże Narodzenie już niedługo, a świąteczną atmosferę możemy poczuć nie tylko w domach, ale również w biurach i innych firmach. Na co trzeba uważać, zaliczając świąteczne wydatki do kosztów firmowych? Czy można kupić choinkę „na firmę”?…

Czytaj więcej


Urlop wakacyjny

Urlop przy pierwszej pracy

Pracownikowi od 1 stycznia przysługuje roczny wymiar urlopu: 20 lub 26 dni. Ta zasada nie dotyczy szczególnego przypadku: pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy. Zgodnie z art. 153 Kodeksu Pracy: Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę,…

Czytaj więcej


Kalkulator

Zanim rozpoczniemy amortyzację

1.  Nadaj numer z Klasyfikacji Środków Trwałych Do każdego środka trwałego należy przyporządkować właściwy trzycyfrowy numer z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Jeżeli realizujemy dużą, skomplikowaną inwestycję, jak chociażby budowa hali produkcyjnej wraz z…

Czytaj więcej


Liczenie na kalkulatorze

Mniej urlopu za nieobecność

Pracownicy wiedzą, że przysługuje im rocznie 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Ale nie wszyscy pamiętają o tym, że ten wymiar może zostać obniżony z powodu niektórych rodzajów nieobecności. Dokładnie dotyczy to nieobecności, trwających co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy, z tytułu:…

Czytaj więcej


Amortyzacja

Co wolno amortyzować, a czego nie?

Co podlega amortyzacji? Przedsiębiorca może wpisywać w koszty odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co to są środki trwałe? Aby wrzucać w koszty amortyzację, dany przedmiot musi spełniać ustawową definicję środka trwałego, czyli spełniać wszystkie…

Czytaj więcej


KPIR

Zaliczka może być przychodem – nowe przepisy od 2015

Księgowanie zaliczki dzisiaj… Obecnie przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, że przychód należy ująć pod datą wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast wpłaty na poczet sprzedaży, która będzie miała miejsce w kolejnych miesiącach – nie należy traktować jako przychód. Oznacza to, że takie wpłaty…

Czytaj więcej


Płacenie kartą

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej – nowe przepisy od 2015

Minister Finansów co dwa lata wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. To aktualnie obowiązujące jest ważne do końca roku 2014, a nowe rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2016. Liczenie limitu obrotów…

Czytaj więcej


Zmiana pracodawcy

Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu

Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu 20- lub 26-dniowy wymiar urlopu przysługuje na cały rok. Wymiar ten należy przeliczać proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w każdym przypadku, gdy okres zatrudnienia nie obejmuje wszystkich miesięcy roku. Urlop proporcjonalny dotyczy zatem: umów na czas…

Czytaj więcej