Komu przysługuje ulga? Ile wynosi? Jakie są warunki do skorzystania i w końcu jak rozliczyć? Pytania te nie jednemu przedsiębiorcy przysparzają kłopotu. Dziś na nie odpowiemy.

Komu przysługuje ulga?

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na pierwszy – dla podatnika – zakup kas fiskalnych.

Ile wynosi ulga na zakup kas fiskalnych?

W ramach ulgi można odliczyć 90% ceny kas (kwoty netto z faktury), lecz nie więcej niż 700zł.

 Jakie są warunki do skorzystania z ulgi?

Najważniejsze warunki uprawniające do skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych to:

  1. Podatnik nie spóźnił się z zakupem kasy fiskalnej, czyli nie przekroczył terminów obowiązujących do jej instalacji.
  2. Podatnik złożył zawiadomienie o instalacji kasy do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem używania kasy.
  3. Faktura za kasę fiskalną została opłacona.

 Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Skorzystanie z ulgi polega na tym, że kwotę ulgi wpisuje się do pozycji „kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących” w deklaracji VAT. Zawartość tego okienka pomniejszy podatek VAT, który trzeba zapłacić do urzędu skarbowego.

Czy ulgę na zakup kasy fiskalnej wpisać do książki podatkowej?

Kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej jest wpisywana tylko do deklaracji VAT, nie wpisuje się jej jednak do księgi podatkowej. Ulga ta nie jest przychodem dla podatnika. Nie ma również wpływu na koszt wpisany do księgi podatkowej z tytułu zakupu kasy czy na rozliczenie amortyzacji, jeżeli kasa fiskalna jest środkiem trwałym.