Podatnicy dysponują zasadniczo dwoma sposobami na poprawianie faktur, wymienionymi w ustawie o VAT: jednym z nich jest faktura korygująca, a drugim – nota korygująca.

O ile wystawianie faktur korygujących jest narzędziem zastrzeżonym dla podatników, będących sprzedawcami w danej transakcji, to noty korygujące mogą być wystawiane wyłącznie przez nabywców towarów i usług, którzy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki.

W przeciwieństwie do faktur korygujących, które można wystawiać w przypadku stwierdzenia pomyłki w którejkolwiek pozycji faktury, noty korygującej nie można już użyć do poprawienia każdego błędu. Chociaż noty są stosowane najczęściej do poprawiania szczegółów w adresie czy nazwie nabywcy, to notą korygującą można poprawić każdą pozycję faktury, za wyjątkiem: ilości, cen, wartości, stawek i kwot podatku. Oznacza to, że nota korygująca może zostać wykorzystana również do poprawienia takich pozycji faktury, jak data sprzedaży czy opis towaru bądź usługi.

Zgodnie z art. 106k ustawy o VAT, nota korygująca zawiera:

  • oznaczenie „nota korygująca”,
  • numer kolejny i datę jej wystawienia,
  • dane stron transakcji,
  • dane poprawianej faktury,
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Ważne!
Nota korygująca wymaga akceptacji drugiej strony transakcji, czyli sprzedawcy. Akceptacja ta może zostać dokonana w dowolnej formie, np. poprzez podpisanie noty.