Ewidencja majątku firmy

Witam, w najbliższych dniach zakładam firmę, która będzie się zajmowała produkcją na drukarkach 3D i sprzedażą tych produktów przez internet. Posiadam już 3 drukarki jako własności prywatną, jednak nie mam żadnych dokumentów potwierdzających ich zakup. Mam pytanie: czy muszę wprowadzać te drukarki…

Czytaj więcej


Środki trwałe a małżeństwo

5 zasad rozliczania środków trwałych o których należy wiedzieć, jeżeli jedno lub oboje małżonków prowadzi działalność gospodarczą. 1.    Jeżeli przedsiębiorca korzysta w działalności ze środka trwałego który jest składnikiem majątku wspólnego, a współmałżonek nie prowadzi działalności…

Czytaj więcej


Likwidacja Środka Trwałego

Dotarliśmy do ostatniego odcinka poradnika o środkach trwałych, i jak na zakończenie przystało – zajmiemy się operacjami „usuwania” środków trwałych z działalności gospodarczej. Likwidacja w księgach Przyczyny wykreślenia środka trwałego z ewidencji środków trwałych mogą być różne, przykładowo:…

Czytaj więcej


Skutki modernizacji środków trwałych (amortyzacja)

Dla danego środka trwałego raz ustalona wartość początkowa, metoda i stawka amortyzacji nie mogą zostać zmienione. Od tej zasady generalnej są trzy wyjątki: możliwość obniżenia przypisanej stawki amortyzacji – od kolejnego roku, konieczność poprawienia błędnie przyjętej wartości początkowej lub…

Czytaj więcej


Kiedy amortyzacja nie może być kosztem

W poprzednich odcinkach pisaliśmy o prawidłowym ustalaniu wartości początkowej a także rozłożeniu tej wartości w czasie w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednak nie w każdym przypadku, i nie zawsze w całości, odpisy amortyzacyjne mogą być wpisane do księgi podatkowej jako koszt. 1.…

Czytaj więcej


Ciekawostki dotyczące amortyzacji

Obniżenie stawki amortyzacji W poprzednich odcinkach pisaliśmy o wielu sposobach na skrócenie okresu amortyzacji, co pozwala przyspieszyć odpisanie wartości środka trwałego w kosztach. Czy można dokonać odwrotnej operacji: obniżyć stawkę amortyzacji, co pozwoliłoby zmniejszyć roczne koszty…

Czytaj więcej


Amortyzacja jednorazowa

Jak to działa? Zastosowanie amortyzacji jednorazowej nie oznacza, że zakup środka trwałego wpisujemy bezpośrednio w koszty. Środek trwały powinien być wpisany do ewidencji środków trwałych, a w polach na rozpisanie odpisów amortyzacyjnych pojawi się tylko jeden zapis. Cała wartość początkowa…

Czytaj więcej


Przyspieszanie amortyzacji stawką indywidualną

Dla których środków trwałych? Indywidualnych stawek amortyzacji nie można zastosować do nowych środków trwałych, a jedynie dla tych, które były kupowane jako używane. W przypadku maszyn, urządzeń, środków transportu (czyli środków trwałych zaliczanych do grupy 3 – 8 KŚT) należy udokumentować, że…

Czytaj więcej


Amortyzacja liniowa czy degresywno-liniowa?

Ile amortyzacji w koszty Na okres amortyzacji, a tym samym wysokość kosztu amortyzacji, w ogóle nie ma wpływu przewidywania czy decyzja przedsiębiorcy, jak długo środek trwały będzie używany na potrzeby firmowe. Przepisy ustawy podatkowej narzucają sztywne stawki amortyzacji, przypisując je do…

Czytaj więcej


Zanim rozpoczniemy amortyzację

1.  Nadaj numer z Klasyfikacji Środków Trwałych Do każdego środka trwałego należy przyporządkować właściwy trzycyfrowy numer z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Jeżeli realizujemy dużą, skomplikowaną inwestycję, jak chociażby budowa hali produkcyjnej wraz z…

Czytaj więcej


Co wolno amortyzować, a czego nie?

Co podlega amortyzacji? Przedsiębiorca może wpisywać w koszty odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co to są środki trwałe? Aby wrzucać w koszty amortyzację, dany przedmiot musi spełniać ustawową definicję środka trwałego, czyli spełniać wszystkie…

Czytaj więcej